Vill du spela boule och bridge?

Föreningen arrangerar regelbundet boule och bridge. Vi har också en sommarfest med musikanter och en kräftskiva.

Boule
Under säsong spelar vi varje måndag och onsdag med start 10 samt fredagar med start 14. Vi sätter upp anslag på informationstavlorna i entréerna när det är spel-

Bridge
Bridge anordnas varje onsdag eftermiddag med start kl 14.

Vi spelar boule flera dagar i veckan året runt

Vi spelar boule flera dagar i veckan året runt

Vill du spela bridge?

Vill du spela bridge?