Fiberanslutning i varje lägenhet

Vår förening har för ett antal år sedan tecknat avtal med Telia och varje lägenhet har numera tillgång till ett fiberuttag och en TV-box (som tillhör föreningen). 

I avtalet med Telia ingår också ett kollektivt TV-paket (baspaket).  Kopplingen mellan fiberuttag, TV-box och TV är olika beroende på vilken teknik varje medlem valde. Fibertekniken möjliggör, utöver många TV-tjänster och programpaket, även trådlösa hemmanätverk via en WiFi-router och telefoni.  Kostnaden för Telias baspaket ingår i månadsavgiften till föreningen.