Information till mäklare

Relevant information om Brf Armeriahus finns under avsnittet ”Om vår förening”.

Där kan man, utöver dokument med föreningens Stadgar, Årsredovisning, Styrelsens ledamöter och Stämmoprotokoll även hitta en lägenhetsöversikt med planlösningar och storlekar samt vilka renoverings- och underhållsåtgärder som har genomförts under de senaste åren. Information om service, som står medlemmarna till förfogande, går att läsa under kapitel ”Lokaler och förmåner”.