Renovering och underhåll

År 2019 sammanställde styrelsen en ny underhållsplan som uppdateras löpande.

Underhåll av byggnader och mark utförs kontinuerlig. Parken sköts av Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Vinterväghållningen är utlagd på entreprenad. Tillsyn värmepannor sker varje år och repareras eller byts ut vid behov. Hissar kontrolleras regelbundet av Kone. Ventilationsanläggningarna servas enligt lag vartannat eller fjärde år.

Under 2015 byttes alla tätningslister i fastigheternas alla fönster ut. Samma år lades taken på servicehuset och fastigheterna 4, 6, 8 och 12 om. Detsamma skedde år 2017 med fastigheterna 12, 14, 16 och 18.

I slutet på 2017 drogs fiberkablar in till samtliga lägenheter, gästrum, kontor och restaurang. Avtal slöts med Telia om en öppen installation, vilket innebär att man fritt kan välja leverantör och tjänster.

Detta år påbörjades också en omfattande renovering av restaurangens kök. Nytt golv lades, ett kylrum installerades och uttjänta maskiner ersattes med nya. Det nya köket stod klart 2018.

Under 2018 och i början av 2019 gjordes radonmätningar i samtliga fastigheter. Alla mätningar visade, att radonhalten låg långt under gränsvärdena.

År 2020 fick samtliga gatlyktor inom området (20 st) (LED) belysning och soprummens blev rörelsestyrda. Entrédörrarnas kodlås blev upplysta.

Fastigheternas fasader har behandlats med ”Grön Fri”. Därefter tvättades alla fönster och balkonger och icke inglasade balkongers stolpar målades om.

En första elstolpe för laddning av elbilar monterades upp.

Brandsläckare, brandvarnare och brandfilt sattes upp i samtliga trapphus.

Torktumlarna i tvättstugorna byttes ut.

Under innevarande år (2021) har trapphusen målats om. Vidare kommer nya växter planteras på ”den gröna gården”. Ljudanläggningen i restaurangen har uppgraderats med nya högtalare och hörsel-/teleslinga.

Energiklass C. OVK-kontroll genomförd och godkänd till 2028-03-11