Sophantering

I föreningens stadgar framgår vilka regler som gäller för bostadsrättshavarna.  Dessa finns för att medlemmarna skall kunna trivas och veta vilka skyldigheter samt rättigheter man har.  Särskilda regler gäller sophanteringen.

Hushållssopor och returpapper kastas i för ändamålet uppställda kärl i soprummen.

Sortering
Det kostar föreningen stora summor varje år att ta hand om soporna. Om vi alla hjälps åt med sorteringen, underlättar vi inte bara för hämtning av soporna utan vi höjer trivseln i soprummet mellan hämtningarna. Sopsortering är också bra för miljön.

Soprummen har ett antal stationer med kärl för sortering:

  • Två kärl för restavfall
  • Två kärl för matavfall
  • Två kärl för kartong, wellpapp och andra pappersförpackningar
  • Ett kärl för ofärgat returglas
  • Ett kärl för färgat returglas
  • Två kärl för lampor mindre än 40 cm
  • Ett kärl för batterier
  • Ett kärl för livsmedelsförpackningar av plast, exempelvis: Plasttuber, Refillpaket, Plastfolie, Vakuumförpackningar, Plastflaskor
  • Ett kärl för livsmedelsförpackningar av metall, exempelvis: Konservburkar, Metalltuber, Burklock och kapsyler, Aluminiumförpackningar, Sprayburkar

Obs! Förpackningar som slängs ska vara rena och torra. Kapsyler ska vara avskruvade från flaskor. Större kartonger skall man köra till återvinningscentral.

Butiker som säljer elektronik – allt från mobiltelefoner till tv-apparater är skyldiga från juli 2001 att ta hand om kasserad elektronik på ett miljöriktigt sätt vilket kan reducera elsoporna rejält.

Inga hushållssopor med matrester får slängas i soprummet för att förhindra lukt. Inte heller brandfarliga vätskor som rengöringsmedel, olja, bensin och målarfärg (tomma eller fulla). Inga förpackningar med medicin. Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

 

Byggavfall

Byggavfall efter lägenhetsrenovering är förbjudet att lämna i soprummet. Var och en måste på egen bekostnad forsla sådant till kommunens återvinningsstationer. Detta dels därför att soprummet är för litet dels därför att det inte är rimligt att grannarna ska betala en boendes lägenhetsrenovering (bortforsling av byggavfall).

Sophämtning

Restavfall hämtas en gång i veckan, måndagar. Tidningar och returpapper hämtas en gång i veckan, fredagar. Glas hämtas varannan vecka. El-artiklar hämtas när de blir fulla. Returplast och returmetall hämtas en gång per vecka. Livsmedelsförpackningar (metall) hämtas varannan vecka.