Styrelsens ledamöter

Ordförande: Lars Pedersén

Mona Bolin Callmar

Catharina Lilliehöök Jäger

Sekreterare: Monica Perdius

Kassör: Sven Lönnergård