Vår historia och vår logo

I slutet av 1980-talet började styrelsen för Sällskapet Armeria, Pensionärsföreningen, att diskutera behovet av att bygga bostadsrätter till medlemmarna. Flera medlemmar ägde ju stora villor med arbetskrävande tomter. En enkät sändes ut till medlemmarna och 125 var intresserade av en bostadsrätt.

Styrelsen för Sällskapet Armeria fann att detta projekt blev för stort att bedrivas som en sidoverksamhet till styrelsearbetet och den 27 november 1989 bildades Intresseföreningen Armeriahus med 69 medlemmar.

Redan den 12 december hade styrelsen sitt första sammanträde. Fem tomtförslag hade sorterats fram och värderats från lämplighetssynpunkt. Det var Gässlingekroksvägen,Clemensagervägen-Falsterbovägen, Falsterbo stationsområde, område norr Nyvångsvägen samt området där Armeriahus ligger idag. En intensiv diskussion med Kommunen följde och resultatet blev att vi till slut hamnade i det nuvarande området.Tomten låg hyggligt till, var tillgänglig och tillräckligt stor för att inrymma det planerade antalet bostadsrätter.Problemet var emellertid att Kommunen inte ägde hela tomten. Ett stärbhus i Jönköping ägde en bit, vilket dock inte innebar några problem, men en annan bit ägdes av Wilhelm Penser i Eslöv och han vägrade att sälja till Kommunen. Penser var rädd för skatterna och ovillig att sälja.

Till slut lyckades dock Gunnar Wannberger köpa tomtbiten personligen, eftersom Intresseföreningen inte var juridisk person och inte fick förvärva fast egendom. Den överfördes sedan till oförändrat pris till Kommunen, som skapade två fastigheter av de olika tomtbitarna.Tomten var klar den 11 mars 1991. Ny stadsplan utarbetades.

BRF Armeriahus bildas hösten 1991. Det fanns vid detta tillfälle möjlighet att få bli frivilligt momspliktig. Av denna anledning bildades Armeriaservice Ekonomiska Förening. Särskilda stadgar utarbetades för denna förening. Genom denna frivilliga momspliktighet kunde föreningen få återbäring på momsen för bland annat inredningar i restaurangen och köket. Denna frivilliga momsplikt gäller alltjämt och ger oss vissa reduktioner på momskostnaderna.

Tomten övergick till Brf Armeriahus´ ägo den 30 juni 1992.

Intresseföreningen övervägde hur antalet olika stora lägenheter skulle planeras. För att få en uppfattning härom gjordes flera enkäter bland intressenterna. Variationsmöjligheterna var naturligtvis begränsade, men svaren på enkäterna kunde i stort sett följas vid fördelningen av tillgängliga utrymmen.De första husen började byggas av Skanska 1993 och på grund av rådande bostadskris byggdes de sista två husen först 1996.

I samband med försäljningen av tomten uttryckte Wilhelm Penser önskemålet, att få en väg i området uppkallad efter sig. Då Kommunen redan hade namngivit vägarna i området föreslog Gunnar Wannberger att området på tomten, där boule-banan är belägen, skulle kallas för Wilhelm Pensers plats. Penser blev mycket glad och sände ett personligt tackbrev till Brf. Detta är alltså anledningen till skylten invid boule-banan.

Vår logotyp

Blomman i logotypen symboliserar trift (Armeria maritima), som växer vilt på strandängarna i Skanör Falsterbo.

”Trift (Armeria maritima) är en art i familjen triftväxter. Trift finns vildväxande i kustområden på norra halvklotet, framför allt i Europa. Den har spridits över hela världen som trädgårdsväxt och snittblomma. Den kallas även gräsnejlika.”

(Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Trift)